The News

Programi tijekom 2020. godine

 

KULTURNI CENTAR TRAVNO

Posudionica i radionica narodnih nošnji

PROGRAMI  TIJEKOM 2020. GODINE

 

PROGRAMI TIJEKOM GODINE:

 1. Redovna djelatnost - STRUČNA OBRADA ZBIRKE NOŠNJI – tijekom godina
 2. Redovna djelatnost - ODRŽAVANJE, RESTAURACIJA I STRUČNA ZAŠTITA NOŠNJI ZAŠTIĆENE ZBIRKE – tijekom godine
 3. Redovna djelatnost - IZRADA NOŠNJI, KOSTIMA I SCENSKIH REKVIZITA – tijekom godine
 4. Redovna djelatnost - NABAVA NOŠNJI, OBUĆE I SCENSKIH REKVIZITA – tijekom godine
 5. CouturEtno - tradicijski motivi u suvremenoj modi – tijekom godine
 6. Folk Up! Gradska tradicijska šetnica – tijekom godine
 7. „Nošnje naših predaka“ – likovna radionica – tijekom godine

SIJEČANJ

 1. „MAKE IT NEW“ – izložba o istoimenom projektu - Etno Art galerija, Zagreb
 2. Noć muzeja 20. – Etno Art galerija, Zagreb, 31. 1. 2020.

VELJAČA

 1. Seminar o primjeni narodnih nošnji na amaterskoj folklornoj sceni – Etno Art galerija, Zagreb, 29. 2. 2020.

OŽUJAK

 1. "Blago primoštenskog čipkarstva" gostujuća izložba udruge "Pekljica - Etno Art galerija, Zagreb
 2. Seminar o održavanju i pohranjivanju narodnih nošnji - Etno Art galerija, Zagreb, 28. 3. 2020.

TRAVANJ

 1. „Narodne nošnje kroz objektiv Toše Dapca“, izložba – Muzej grada Koprivnice, Koprivnica, 24. 4. – 10. 5. 2020.

SVIBANJ

 1. „Na putu do mora“ – izložba – Gradski muzej Karlovac, Karlovac

LIPANJ

 1. "Kulo moja od kamena sagrađena" koncert ličkih pjesama i plesova - Split

SRPANJ

 1. Međunarodna smotra folklora Zagreb – razne lokacije, Zagreb, 15. – 19. 7. 2020.
 2. „Hrvatska etnoriznica“ – radionica za izradu i restauraciju narodnih nošnji i podučavanje tradicijskih tekstilnih vještina – Klesarska škola, Pučišća, otok Brač, 23.7. – 2. 8. 2020.

KOLOVOZ

 1. Festival „Dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine“ – revija narodnih nošnji i radionica tradicijskih tekstilnih tehnika – Kamnik, Slovenija

RUJAN

 1. „Na putu do mora“ – izložba – Muzej Ivanić Grada, Ivanić Grad

LISTOPAD

 1. „Obnavljamo baštinu“ – revija rekonstruiranih narodnih nošnji – Sportska dvorana, Trnjani, 17. 10. 2020.

STUDENI

 1. "Lovci i sakupljači" - izložba privatnih zbirki – Etno Art galerija, Zagreb

PROSINAC

Programi tijekom 2019. godine

 

 1. Redovna djelatnost - STRUČNA OBRADA ZBIRKE NOŠNJI – tijekom godina
 2. Redovna djelatnost - ODRŽAVANJE, RESTAURACIJA I STRUČNA ZAŠTITA NOŠNJI ZAŠTIĆENE ZBIRKE – tijekom godine
 3. Redovna djelatnost - IZRADA NOŠNJI, KOSTIMA I SCENSKIH REKVIZITA – tijekom godine
 4. Redovna djelatnost - NABAVA NOŠNJI, OBUĆE I SCENSKIH REKVIZITA – tijekom godine
 5. ETNO ART GALERIJA – programi tijekom godine
 6. NOŠNJE NAŠIH PREDAKA – likovna radionica – tijekom godine
 7. Projekt „Make it New“ – tijekom godine
 8. „Ljepota tradicijskog ruha i scenska usklađenost“ – izložba SKUD-a „Ivan Goran Kovačić, 31. 1. 2019. -
 9. Noć muzeja 2019. –1. 2. 2019.
 10. SEMINARI O PRIMJENI NARODNIH NOŠNJI – 16. 2. i 6. 4. 2019.
 11. „Matematika i vez – vidiš li ti što i ja?“ – gostujuća izložba Muzeja Koprivnice – 17. 5. 2019.
 12. Izložba „Narodne nošnje kroz objektiv Toše Dapca“ – gostovanje u Bitolju, Makedonija, 27. 3. – 17. 4. 2019.
 13. Izložba „Narodne nošnje kroz objektiv Toše Dapca“ – gostovanje u Strugi, Makedonija, 8. – 30. 5. 2019.
 14. Radionica u sklopu projekta „Make it New“ - Zadar, 20. – 25. 5. 2019.
 15. Revija narodnih nošnji iz zbirke Posudionice i radionice narodnih nošnji, Skoplje i Bitolj, Makedonija, 30. 5. – 3. 6. 2019.
 16. Izložba „Narodne nošnje kroz objektiv Toše Dapca“ – gostovanje u Galeriji Meraja, Vinkovci, 19. 6. – 15. 7. 2019.
 17. „Ajd idemo na široku cestu“ – koncert pjesama i plesova Križevačkog prigorja, Split, 29. 6. 2019.
 18. „Na putu do mora“ – izložba u sklopu MSF, 5. 7. - 31. 7. 2019.
 19. „Hrvatska etnoriznica“ – radionica tradicijskih tekstilnih tehnika i vještina – otok Brač, 22.7. – 1. 8. 2019.
 20. Narodna nošnja kao simbol identiteta – izložba, Kamink, Slovenija, 23.8. -20. 9. 2019.
 21. Festival „Biserna grana“ – revija narodnih nošnji, Novi Sad, Srbija, 5. 10. 2019.
 22. Koncert "Koracima baštine" - hrvatska zaštićena nematerijalna kulturna baština – 6.10.2019.
 23. Makedonska razglednica – koncert ansambla „Makedonija“, 7. 10. 2019.
 24. Obnavljamo baštinu - revija rekonstruiranih narodnih nošnji – Trnjani, 19. 10. 2019.
 25. „Na putu do mora“ – revija narodnih nošnji, 22. 11. 2019.
 26. „Narodne nošnje kroz objektiv Toše Dabca“ - gostovanje izložbe, Drenovci, 26. 11. – 20. 12. 2019.
 27. „Na putu do mora“ – izložba, Đurđevac, 6. 12. 2019. – 19. 1. 2020.

 

Posudionica i radionica narodnih nošnji zadržava pravo izmjene programa.

Programi tijekom godine2018.

SIJEČANJ

Noć muzeja 2018. (26. 01. 2018.)

„Sjedi drvo na drvo – odnos čovjeka i drveta kroz različite aspekete života“ – izložba Muzeja Đakovštine (26. 01. – 23. 02. 2018.)

VELJAČA

„Sjedi drvo na drvo – odnos čovjeka i drveta kroz različite aspekete života“ – gostovanje Muzeja Đakovštine (26. 01. – 23. 02. 2018.)

OŽUJAK

„Iz dalekih svjetova – Afrika Gorana Jovića“ – izložba Etnografskog muzeja Split (02. 03. - 23. 03. 2018.)

„Narodne nošnje kroz objektiv Toše Dapca“ – gostovanje izložbe u Muzeju Moslavine Kutina (08. - 30. 03. 2018.)

TRAVANJ

Zaviri ispod – donje ruble i higijena“ – izložba Muzeja Moslavine Kutina (05. – 27. 04. 2018.)

„Nošnje naših predaka“ – likovna radionica za djecu

Seminar o primjeni narodnih nošnji na folklornoj sceni (14. 04. 2018.)

SVIBANJ

„Tradicijsko blago Like“ – u pripremi

LIPANJ

„Mi idemo ljeljo“ . koncert, Etnografski muzej Split – u pripremi

SRPANJ

„Etnoriznica“ – radionica tradicijskog tekstilnog rukotvorstva i izrade narondih nošnji, Pučišća, otok Brač (02. – 12. 07. 2018.)

KOLOVOZ

Radionica veza, Futog, Srbija

RUJAN

"Lutka, maska, PIF" - izložba dječjih radova (14.-22.09.2018.)

LISTOPAD

„Obnavljamo baštinu“ - revija rekonstruiranih narodnih nošnji, Trnjani (13.10.2018.)

Predstavljamo zbirke narodnih nošnji zagrebačkih folklornih ansambala – SKUD „Ivan Goran Kovačić“ – u pripremi

„Nošnje naših predaka“ – likovna radionica za djecu

STUDENI

„Od originala do rekonstrukcije“ – obljetnički koncert – u pripremi

PROSINAC

Radionice izrade božićnih ukrasa

PROGRAMI TIJEKOM GODINE

1. Restauracija i stručna zaštita narodnih nošnji iz vlastitog fundusa

2. Održavanje i iznajmljivanje narodnih nošnji

3. Izrada nošnji, kostima i scenskih rekvizita za vlastiti fundus

4. Nabava nošnji, obuće i scenskih rekvizita za vlastiti fundus

5. Stručna obrada zbirke nošnji

Posudionica i radionica narodnih nošnji zadržava pravo izmjene programa.

 

Programi tijekom godine2017.

 

SIJEČANJ

Noć muzeja 2017. (27.01.2017.)

VELJAČA

Radionica tradicijskog rukotvorstva – radionica za djecu (27. i 28.02.2017.)

OŽUJAK

„Narodne nošnje kroz objektiv Toše Dapca“ – izložba (13.03.-05.05.2017.)

TRAVANJ

 „Narodne nošnje kroz objektiv Toše Dapca“ – izložba (13.03.-05.05.2017.)

SVIBANJ

„Narodne nošnje kroz objektiv Toše Dapca“ – izložba (13.03.-05.05.2017.)

Seminar o primjeni narodnih nošnji na folklornoj sceni (06.05.2017.)

„Narodne nošnje – obnovljena baština Cvelferije“, izložba, gostovanje u Drenovcima (17.05.-20.05.2017.)

Radionica tradicijskog rukotvorstva u Drenovcima (18.-20.05.2017.)

Nošnje naših predaka, radionica u Drenovcima (18. i 19.05.2017.)

LIPANJ

„Narodne nošnje kroz objektiv Toše Dapca“, gostovanje u Splitu (30.06.-25.09.2017.)

SRPANJ

„Narodne nošnje kroz objektiv Toše Dapca“, gostovanje u Splitu (30.06.-25.09.2017.)

„Sinoć meni moja dika veli“ – koncert tradicijskih napjeva, gospovanje u Splitu (01.07.2017.)

„Hrvatska etnoriznica“, Pučišča Brač (18.-27.07.2017.)

"Makedonske narodne nošnje na starim fotografijama" - izložba u sklopu 51.Međunarodne smotre folklora (20.-23.07.2017.)

KOLOVOZ

„Narodne nošnje kroz objektiv Toše Dapca“, gostovanje u Splitu (30.06.-25.09.2017.)

RUJAN

"Lutka, maska, PIF" - izložba dječjih radova (14.-22.09.2017.)

LISTOPAD

„Obnavljamo baštinu“ - revija rekonstruiranih narodnih nošnji, Trnjani (28.10.2017.)

STUDENI

Izložba mljetskih tradicijskih predmeta "Mljet 1910. - 2017."(17. - 24.11.2017.)

PROSINAC

Obnovljena baština Hrvatske – revija rekonstruiranih nošnji (10.12.2017.)

Predstavljamo zbirke zagrebačkih društava – izložba (08.12.2017. - 08.01.2018.)

„Nošnje naših predaka“ – radionica za djecu (11.12.2017.)

 

PROGRAMI TIJEKOM GODINE

1. Restauracija i stručna zaštita narodnih nošnji iz vlastitog fundusa

2. Održavanje i iznajmljivanje narodnih nošnji

3. Izrada nošnji, kostima i scenskih rekvizita za vlastiti fundus

4. Nabava nošnji, obuće i scenskih rekvizita za vlastiti fundus

5. Stručna obrada zbirke nošnji

 

Posudionica i radionica narodnih nošnji zadržava pravo izmjene programa.

Page 1 of 4

Briefly PIRN

The Department for the Preservation, Reconstruction and Lending of Traditional Costumes is a specialised institution for collecting, lending, reconstructing, renewing and preserving traditional costumes, folk costumes and traditional textile items. It encourages different uses of traditional and folk costumes in contemporary life and explores various ways of using them on stage. Through more than seventy years of collecting and reconstructing, the Department's collection has over 35 000 various textile items. All this makes this institution uniue in Croatia.

We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree